Eminent pet food

Eminent Adult

Thức ăn dạng hạt cho chó trưởng thành giống vừa và nhỏ

Độ tuổi phù hợp: Từ 9 tháng tuổi trở lên tùy từng giống chó

Eminent Puppy

Thức ăn dạng hạt cho chó con, chó mang thai và cho con bú giống vừa và nhỏ

Độ tuổi phù hợp: Từ 2 tháng tuổi đến 1 năm tuổi tùy từng giống chó

Eminent Adult LB

Thức ăn dạng hạt cho chó trưởng thành giống lớn và khổng lồ

Độ tuổi phù hợp: Từ 1,5 tuổi trở lên tùy từng giống chó


Eminent Puppy LB

Thức ăn cho chó con, chó mang thai và cho con bú giống lớn và khổng lồ

Độ tuổi phù hợp: Từ 2 tháng tuổi đến 1,5 năm tuổi tùy từng giống chó

Eminent Senior/Light

Thức ăn dạng hạt cho chó lớn tuổi/chó thừa cân

Độ tuổi phù hợp: Từ 6 năm trở lên tùy từng giống chó

Eminent Sensitive

Thức ăn dạng hạt cho chó nhạy cảm/ dị ứng

Độ tuổi phù hợp: Từ 6 tháng tuổi trở lên.


Eminent Adult Cat - Chicken

Thức ăn cho mèo trưởng thành

Độ tuổi phù hợp: Từ 1 năm tuổi trở lên.

Eminent Kitten

Thức ăn cho mèo con

Độ tuổi phù hợp: Dưới 1 năm tuổi.