Biểu đồ giá heo 2015-2018

   Từ năm 2013 đến giữa năm 2016 thì trường giá heo hơi thường xuyên nằm trên mức 40.000 đ/kg. Với mức giá này người chăn nuôi đã có lãi.

   Đỉnh điểm vào giữa năm 2014, giá heo hơi chạm mốc 56.000 đ/Kg và thường xuyên duy trì trên mức 45.000 đ/kg đến giữa năm 2016.

  Cũng chính vì tình hình chăn nuôi heo rất có lãi nên người chăn nuôi đã ồ ạt tăng đàn từ năm 2013 là 26,264 triệu con, năm 2016 tăng lên 29,075 triệu con (số liệu Tổng cục thống kê) đã làm cho nguồn cung vượt cầu.

  Khi Trung Quốc ngừng nhập heo thịt đã kiến thị trường trong nước khủng hoảng thừa làm cho giá heo hơi lao dóc không phanh, đến tháng 5/2017 giá heo hơi chỉ đạt mức 25.000 đ/kg.

  Từ đầu năm 2017 đến cuối tháng 3/2018 giá heo hơi luôn nằm sâu dưới mức giá thành sản xuất, đã làm cho người chăn nuôi thu lỗ nghiêm trọng, nhiều trang trại buộc phải treo chuồng hoặc giảm đàn.

  Đầu tháng 4/2018 do tình hình cân bằng giữa cung và cầu vì thế giá heo hơi bắt đầu tăng theo chiều thẳng đứng.

Nguồn: adeco.com.vn