Giá heo hơi 24/11/2018

  Giá heo (lợn) hơi 24/11 tại miền Trung có nơi giảm 3.000 đ/kg, đây là vùng có mức giá giảm nhiều nhất hôm nay trên cả nước.
Tại miền Trung, Tây Nguyên: giảm tới 3.000 đồng/kg

  Khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã chấm dứt những ngày ổn định. Đáng chú ý, Hà Tĩnh giảm từ 48.000 đ/kg xuống còn 45.000 đ/kg, Quảng Trị cũng giảm từ 47.000 đ/kg còn 45.000 đ/kg. Ngược lại,  Bình Định  tăng từ 42.000 đ/kg lên 44.000 đ/kg.

   Toàn miền, dao động từ 43.000 đ/kg đến 53.000 đ/kg.

Tại miền Nam: tiếp tục giảm giá

    Tại miền Nam, giá heo hơi có biến động ở vài nơi. Trong đó, Bình Phước giảm từ 50.000 đ/kg xuống còn 49.000 đ/kg, Bình Dương cũng có mức giảm tương ứng. Hậu Giang giảm từ 53.000 đ/kg còn 52.000 đ/kg.

   Nhiều địa phương vẫn đang dao động trên mức giá 50.000 đ/kg như Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giàng, Trà Vinh,....

Tại miền Bắc: ít biến động

   Đa số các tỉnh thuộc miền Bắc hôm nay không có nhiều thay đổi về giá bán. Toàn miền chỉ có tỉnh Tuyên Quang giảm từ 46.000 đ/kg xuống còn 45.000 đ/kg. Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Nam Định,... là những nơi đang có giá lợn hơi xuất chuồng tương đối tốt, dao động quanh mức 46.000 đ/kg đến 47.000 đ/kg.

   Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai,... và một số địa phương khác được giao dịch chủ yếu quanh mức giá 45.000 đ/kg.

Nguồn:vietnammoi.vn